TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Rady a pokyny pri rôznych situáciách

Ochorenie alebo úraz zvieraťa

Navštívte zmluvného veterinára

Ak Váš domáci miláčik utrpel úraz alebo má prejavy ochorenia, je potrebné vyhľadať zmluvného veterinára.

Pri prvej návšteve veterinára mu po uzatvorení zmluvy oznámite svoje číslo poistenia. Zmluvný veterinár ošetrí vaše zviera a zadaním do nášho systému vytvorí „poistnú udalosť“. Ak je zmluva aktívna (zaplatená) a nie je v čakacej lehote, na mieste uhradíte iba spoluúčasť (od 10 % z ceny, minimálne však 25 € na diagnózu).Ak ide o akútny, život ohrozujúci prípad, vyhľadajte najbližšieho veterinára. Na vykonanie nevyhnutného ošetrenia požiadajte o vystavenie lekárskej správy potvrdenej veterinárom a aj s faktúrou nám ju odošlite na e-mailovú adresu info@mojpetexpert.sk. Suma na nevyhnutné ošetrenie sa po odčítaní spoluúčasti uhradí na Váš účet, hoci nejde o nášho zmluvného partnera.

Pokiaľ zabudnete Vy alebo člen Vašej domácnosti uviesť, že máte poistenie alebo nastala nejaká neštandardná situácia, je tiež možnosť využiť registračná stránka škodnej udalosti a vyplniť potrebné informácie, aby sme mohli aj takú situáciu vyriešiť.

Strata alebo odcudzenie zvieraťa

Zavolajte nám

Ak sa zviera stratí alebo Vám ho odcudzia a nevrátia, resp. nevráti sa do 2 mesiacov od nahlásenia, ide o poistnú udalosť.

Stratu alebo odcudzenie je potrebné bezodkladne nahlásiť na obecný úrad alebo políciu a zároveň treba túto skutočnosť oznámiť aj nám do 30 dní od zistenia. Formulár nájdete na našich stránkach v sekcii O nás – Na stiahnutie. Formulár odošlite na našu e-mailovú adresu spolu s potvrdením o nahlásení straty alebo odcudzenia.

Ak ste pri hľadaní zvieraťa využili služby niekoho, kto vám pomáhal pri jeho hľadaní alebo ste inzerovali jeho stratu a môžete preukázať súvisiace náklady, budú vám vyplatené. Je potrebné vyplniť formulár v sekcii O nás – Na stiahnutie a spolu s dokladmi o vynaložených nákladoch ho odoslať na našu e-mailovú adresu info@mojpetexpert.sk.

Nutnosť hospitalizácie majiteľa

Pošlite nám dokumenty

Muselo byť zviera počas vašej hospitalizácie umiestené v hoteli alebo v inom zariadení? Vyplňte formulár v sekcii O nás – Na stiahnutie a spolu s faktúrou ho odošlite na našu e-mailovú adresu info@mojpetexpert.sk. Zabezpečíme rýchlu likvidáciu poistnej udalosti a vyriešenie s platbou na váš účet.

Máte konkrétnu otázku, ktorú sme tu nezodpovedali? Sme k dispozícii na chate alebo na telefónnom čísle +421 232 17 99 55.