TOTO JE TESTOVACIE PROSTREDIE.

Čakacia doba v poistení PetExpert

Základné informácie

Čo je čakacia doba?

Čakacia doba je obdobie po aktivácii zmluvy úhradou, keď ešte nie je možné z poistenia čerpať plnenie. Ak je vaša zmluva v tomto stave, nie je možné uplatniť poistenie.

Prečo niečo také existuje?

Čakaciu lehotu poisťovňa neuplatňuje preto, aby mala dôvod nevyplatiť nič z poistenia, ale preto, aby ochránila svojich poctivých klientov pred prípadným zneužívaním poistenia zo strany tých menej poctivých. Poistenie ráta so skutočnosťou, že vznik ochorenia alebo úrazu je náhodná udalosť. Z tejto „náhodnosti“ sa počíta i cena poistenia. Ak by si ľudia dohodovali poistenie v momente, keď už nejde o náhodu, t. j., keď si zviera už spôsobilo úraz alebo je už choré, vyplácala by poisťovňa oveľa viac peňazí, ktoré by musela následne preniesť na klientov vo forme o mnoho vyššej ceny. Čakacia doba má obmedziť takéto správanie, aby poisťovňa udržala cenu poistenia dostupnú pre čo najväčší počet ľudí.

Aká je dĺžka čakacej lehoty?

Čakacia doba má pri rôznych rizikách rôznu dĺžku a máte ju uvedenú vo svojej zmluve. Pri najčastejšie využívanom poistení, t. j. náklady na veterinára, je to obvykle 3 dni na úraz a 30 dní na ochorenie. Počíta sa odo dňa nasledujúcom po dni, keď je vaše poistenie aktivované. Ak má zviera úraz do 3 dní od dohodnutia poistenia, nie je možné čerpať na tento úraz poistenie. Ak zviera ochorie počas 30-dňovej čakacej lehoty, liečbu takéhoto ochorenia nie je možné uplatniť z poistenia. Zvláštny režim je pri ortopedických operáciách s výnimkou zlomeniny, kde je čakacia doba 6 mesiacov.

Čakacia doba v programe CHOVATEĽ

Ak si zaobstaráte zviera od chovateľa, ktorý je registrovaný v programe PetExpert Chovateľ, dostanete od nás ako štartovací balíček poistenie na 8 týždňov zadarmo, ktoré je bez záväzkov. V rámci tohto poistenia čakaciu lehotu neuplatňujeme, a to ani v prípade, že budete v poistení pokračovať. Samozrejme, musia byť splnené požiadavky na predávané zviera, t. j. musí byť očipované a zaregistrované v plemennej knihe. Takéto zviera musí byť odovzdané novému majiteľovi do 4 mesiacov veku a v čase odovzdania musí byť zdravé.

Máte konkrétnu otázku, ktorú sme tu nezodpovedali? Sme k dispozícii na chate alebo na telefónnom čísle +421 232 17 99 55.